Henrik Mikaelsen

Mikkel-DR

Henrik Mikaelsen

Freelance journalist på – p. t. tilknyttet P4 Fyn, P4 Syd og P 4 trekanten.